*

Heli Hämäläinen Ihmisen kokoisia ihmisoikeuksia

Kaikki blogit puheenaiheesta Avioliittolaki

Seuraavaksi lukumääräneutraali avioliittolaki

Maaliskuussa koitti ilon päivä, kun samaa sukupuolta olevat parit pääsivät vihdoinkin vihkiytymään Suomessa. Muut Pohjoismaat ovatkin sallineet sen jo aiemmin. Monesti tuntuu siltä, että Suomi seuraa muita Pohjoismaita pitkällä viiveellä. Nyt on kuitenkin erinomainen mahdollisuus ryhtyä edelläkävijäksi - sallitaan moniavioliitot!

 

Arkkipiispa keskeytti puheen - kirkolliskokousedustaja puolusti lapsen oikeuksia

Äskettäin pidetyssä kirkolliskokouksen istunnossa kirkolliskokousedustaja Leif Nummela pohti kirkon avioliittokäsitystä lapsen oikeuksien näkökulmasta. Hänen puheensa kuitenkin keskeytettiin, kun hän oli puhumassa yhteiskuntamme ristiriitaisesta asenteesta suhteessa biologisesta vanhemmastaan erotetun lapsen kokemaan isän tai äidin kaipuuseen.

Seuraavassa lainaan katkelman Nummelan puheen kohdasta, jossa hänet keskeytettiin kahteen kertaan:

Spn-laki - ev.lut. seurakunnan Helsingin hiippakunta- kirkosta eroaminen

Sukupuolineutraali avioliittolaki ei ole vielä astunut voimaan Suomessa. Monet ev.lut kirkkoon kuuluvat harkitsevat ja keskustelevat pitäisikö ev.lut kirkon jäsenyydestä erota.

Muun muassa siksi, että kun 1.3.2017. spn-laki astuu voimaan. Helsingin srk-neuvosto ja hiippakuntavaltuusto on tehnyt päätöksen vihkiä samaa sukupuolta olevat parit avioliittoon heidän sitä pyytäessä tai siunata maistraatissa vihittyjen homo tai lesboparien avioliitot kirkon tiloissa, heidän sitä pyytäessä.

Suomi jakautuu, kirkko myös

Eduskunta sai tänään uuden mahdollisuuden harkita avioliittolain muutosta. Aito avioliitto –yhdistys kommentoi äänestystä omilla kotisivuillaan seuraavasti:

Kerran vielä

Huomenna torstaina 16.2.2017 Suomen parlamentissa käydään (toivottavasti) viimeistä kertaa keskustelu siitä, voivatko kaksi samaa sukupuolta olevaa täysivaltaista ihmistä solmia avioliiton 21. vuosisadan Suomessa. Mitään uutta tämä keskustelu ei varmasti tule tarjoamaan, sen voi varmaan kuurosokea Reettakin todeta. Puhujanpöntöstä tullaan kuulemaan tulikivenkatkuista vihaa, vääristelyä ja suoranaista valehtelua. Tietenkään irrationaalista pelottelua unohtamatta.

Kaatuuko tasa-arvoinen avioliittolaki sittenkään?

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on juurikin juuri äsken saanut viimeisteltyä lakivaliokunnan pyytämän lausunnon koskien kansalaisaloitetta avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta.

​Perustuslakivaliokunta on kuultuaan peräti yhdeksää valtiosääntöoikeuden ja perustuslain asiantuntijaa päätynyt esittämään lakivaliokunnalle seuraavan lausuman :

Avioliitto merkitsee eri asioita eri ryhmille - onko sen hyväksyminen ratkaisu?

Ajatellaanpa seuraavia melko erilaisia avioliiton määritelmiä, joskin ne ovat itse muotoilemiani  lähteiden ja toisaalta myös julkisen keskustelun perusteella. Vahvasti kuitenkin olemassaolevien mielipidekirjon mukaisia.

Perusteltujen odotusten suoja --- ja kyseenalainen estely

Käsite

Harvalle lienee tuttua mikä on ”perusteltujen odotusten suoja”. Sitä ole Suomen perustuslaissa, ei myöskään tavallisten lakien puolella eikä sillä itsessään ole mihinkään lakiin perustuvaa voimaa. Se ei ole lakiin perustuva pakottava vaatimus eikä myöskään lain suoma oikeus. Perusteltujen odotusten suoja on oikeudellinen apukäsite.

Avioliittolaki uudistuu maaliskuussa 2017

 

 

 

Useimmat suomalaiset ovat varmaankin jo tietoisia siitä, että avioliittolaki uudistuu tulevan vuoden maaliskuussa melko ajantasaisesti täydentämään perustuslain yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosäännösten mukaisesti velvoittavaa lainsäädäntöämme.

​Kertauksen vuoksi, ylläpitääkseni kirjoitustaitoani ja näkyvyyttäni mediassa ja muutenkin mukavana miehenä luettelen seuraavaksi maaliskuussa voimaan astuvan avioliittolain ja siihen liittyvien uusien säännösten keskeisen sisällön asianmukaisilla lähdeviittauksilla  varustettuna :

Avioliittolaki - Kansalaisaloite KAA 2/2016 perustuslakivaliokuntaan

Eduskunnan lakivaliokunta päätti 11.11.2016, että kansalaisaloitteen KAA 2/2016 ”Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta” jatkokäsittelystä päätetään keskiviikkona 16.11.2016.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä