Heli Hämäläinen Ihmisen kokoisia ihmisoikeuksia

Esimerkki professori Tuomas Ojaselle, joka erityiskohtelee

  • Esimerkki professori Tuomas Ojaselle, joka erityiskohtelee
  • Esimerkki professori Tuomas Ojaselle, joka erityiskohtelee
  • Esimerkki professori Tuomas Ojaselle, joka erityiskohtelee

The Scavenger kirjoittaa: Australian passin muuttaminen sukupuolta muuttaville ihmisille.

Transsukupuolinen nainen on voittanut oikeuden täyteen kymmenen vuoden passiin hänen muuttuneen sukupuolensa mukaisena, ilman vaatimusta ensin suoritettavasta sukupuolenkorjausleikkauksesta. Hän kertoo tarinansa oikeustaistelustaan Australian passiviranomaisia vastaan.

11.6.2011

Nimeni on Marcelle. Viime viikolla, seitsemän pitkän kuukauden jälkeen, vastaanotin päivitetyn Australian passini, joka ilmaisee tosiasiallisen sukupuoli-identiteettini passissani naispuolisena henkilönä ja on voimassa täydet 10 vuotta. Olen transsukupuolinen nainen, siirtynyt elämään kokoaikaisesti naisena syyskuun loppupuolella 2010, mutta en ole läpikäynyt sukuelinten korjausleikkausta.

Onnistuin saamaan tämän byrokraattisen muutoksen yksilönä, mutta en saavuttanut sitä yksin. Mikä on tärkeää ja miksi onnistuin on apu, jota sain usealla alueella, jokin suoraa joku välillistä ja vielä tärkeäpää, onnistuin menestyksekkäästi laajentamaan aikaisempia oikeustapauksia (suom. huom.  Australiassa on tapaoikeusjärjestelmä), taistelin ja voitin suuren transsukupuolisten yhteisön kanssa. Saatoin hyödyntää heidän kovaa työtään, ja ilman sitä en olisi onnistunut.

Marraskuussa 2010, kuukausi kokoaikaisen muutokseni jälkeen, keskustelin terapeuttini kanssa kuinka voisin korjata passini, koska minun piti matkustaa ulkomailla työni vuoksi.

Saatuani todistuksen häneltä ilmaisten muutostani, laadin kaksi virallista ilmoitusta (suom. huom. tapaoikeusmaissa henkilötietojen muutosilmoitus, Statutory Declaration), yksi liikekumppaniltani ilmaisten muutokseni, ja toinen itseltäni ilmaisten että olin hyvinkin muuttunut kokoaikaiseksi. Sitten minä järjestin tapaamisen passiviranomaisen kanssa saadakseni heidän kanssaan aikaan muutoksen.

Minua varoitettiin edessä mahdollisesti olevista ongelmista ja olihan niitä.

Asun Canberrassa ja olen ollut täällä suurimman osan elämästäni. Olen työskennellyt viisi vuotta julkisella puolella ja lopun elämääni neuvotellen ja konsultoiden heidän kanssaan. Minulla on ystäviä, jotka työskentelevät julkisella puolella. Mitä pitää huomioida on, että heidän kanssaan on tekemisissä oleminen ei ole shakin pelaamista, se on paljon erilaisempaa, ja tiesin jo alussa, että olen taklaamassa heidän menettelyitään, enkä ihmisiä, jotka tekevät siellä työtään. 

Kuten jo havaitsin ensitapaamisessani heidän kanssaan, he olivat kohteliaita, auttavaisia ja vilpittömiä toimissaan, heitä vain ei oltu koulutettu tai heillä ei ollut tietoa siitä, mikä on sukupuoli ja kuinka ymmärtää transsukupuolisia ja miksi tämä olisi meille niin kovin tärkeää. Mitä puuttui ja se oli hyvin ilmeistä, oli koulutuksen ja tiedon puute kaikesta sukupuoleen liittyvästä moninaisuudesta.

Päätin myös olla yhtä avoin ja rehellinen kaikessa toiminnassani, enkä koskaan yrittänyt olla hankala tai vilpillinen. Olen piileskellyt koko elämäni - en halunnut edetä silläkään tavalla. Siispä varmistin etten vaaranna mitään perusteitani kanssakäymisessäni heidän kanssaan.

Minulla on ISO 9001 laatusertifikaatin menettelytaustaa ja olen vienyt yhden yrityksen sertifioinnin läpi, joten tunnen ja ymmärrän ohjeistuksia. Ensitapaamiseni jälkeen passiviranomaisten kanssa, hakemukseni naisen passista hylättiin suusanallisesti 30 minuutissa, koska en ollut varannut tai osoittanut aikomusta läpikäydä sukuelinten korjausleikkaus.

Terapeuttini, tri. Tracie O'Keefe, LL suostui ryhtymään lisätoimenpiteisiin ja otti yhteyttä asianomaiseen työntekijään. Tässä vaiheessa minä aloitin paperisodan. Tiesin että on tärkeää pitää kirjausketjua ja varmistin kaiken sanotun ja tehdyn dokumentoinnin, luetteloinnin ja jäljittämisen.

Minun arkistoni tapahtumista tulisi olemaan tarkempi kuin heidän. Niinpä pyysin toista muodollista tapaamista. Tällä kertaa mukanani kolme virallista menettelyvalituskirjelmää ja yksi kiitoskirje alkuperäiselle henkilökunnan jäsenelle, joka oli johdonmukaisesti vilpitön ja kohtelias asioinnissaan kanssani. Muodolliseen tapaamiseemme osallistui kaksi virkamiestä.

Valituskirjelmät liittyivät menettelyjensä puolesta passiviranomaisen internetsivuun, joka oli virheellinen ja harhaanjohtava ja kuinka minun alkuperäinen asiointini heidän kanssaan oli hoidettu virheellisesti. Muutaman viikon kuluttua sain virallisen vastauksen hyläten pyyntöni, viitaten passilakiin ja ettei syntymätodistukseni (suom. huom. tapaoikeusmaissa asiakirja, jolla todistetaan kansalaisen syntyminen) mukainen sukupuoli ollut yhtenevä passin kanssa.

En myöskään täyttänyt "humanitäärisluonteisia pakottavia, harvinaisia ja ainutlaatuisia olosuhteita", jotka he sanoivat antavan heille tapauskohtaista harkintavaltaa näissä päätöksissä.

Viivyttelemättä valitin päätöksestä viitaten aikaisempiin oikeustapauksiin ja huoleen turvallisuudestani joutuessani matkustamaan passin kanssa, joka ei heijasta sukupuoli-identiteettiäni eikä sukupuolen ilmaisuani. Pyysin puolueetonta välittäjää koska en uskonut, että tapauksessani minua olisi kuultu oikeudenmukaisesti.

Korostin myös heidän ilmeistä tiedonpuutettaan ja pyysin tietoa siitä kuinka minut arvioidaan humanitääristen ohjeiden mukaan. Tunsin luottamusta valitukseen. Vein asian julkisuuteen paikallisessa sanomalehdessä, the Canberra Timesissä ja onnistuin saamaan kokosivun jutun tapauksestani. Valitukseni hylättiin samoin perustein kuin ennenkin.

Soitin heidän lainopin asiantuntijalleen koskien valitustani ja havaitsin hyvin pian että heidän tietämyksensä taso koskien sukupuolen moninaisuutta oli olematonta. Silti he olivat tehneet nämä päätöksensä. He kieltäytyivät tunnustamasta turvallisuusriskejäni matkustaessani passin kanssa, joka ei heijasta sukupuoli-identiteettiäni ja sukupuolen ilmaisua ja vaadin saada käyttää DOI henkilöllisyysasiakirjaa kuten muut transsukupuoliset ja transgender-ihmiset.

Sitten puhelinkeskustelussa he myöntyivät vastaamaan kirjallisiin kysymyksiini. Kahden tunnin aikana jätin neljä sivua, kysyen tietoja koskien heidän taitojaan, koulutustaan sekä mitä metodeja he käyttivät määritellessään humanitäärisiä ohjeita. Pyysin yksityiskohtaisia perusteluja koska tarvitsin vastaukset valitukseeni.

Kysymyksiini ei koskaan vastattu ja viikon kuluttua laitoin vireille valituksen liittovaltion hallituksen hallintovetoomustuomioistuimeen (AAT). Jouduin maksamaan suuren ennakkomaksun ja pyysin taitavaa ja puolueetonta henkilöä hoitamaan sitä. Minulla oli ennakkoepäilys, koska lomake vaati sukupuolta, ja koko tapaukseni perustui tämän ja identiteettini ympärille. Ollessani heihin yhteydessä he sanoivat tämän osan lomakkeesta olevan vapaaehtoinen.

Tajusin että mikäli en tekisi tätä, muilla olisi sama kohtalo, sillä sen hetkinen ennakkotapaus oli kielteinen, laitoin valituksen vireille ja sain passitoimiston kiinni, koska he viittasivat minuun asiakirjoissaan naispuolisena. Sain pienen voiton siitä, että passitoimisto myönsi kirjallisesti ettei heillä ollut menettelyjä määrittää millä humanitäärisillä ohjeilla henkilöä tulee arvioida.

Jälleen käytin vastaavia syrjintää koskevia oikeustapauksia kuten Peter Hyndalin tapaus perusteena valitukselleni, ja sitten menin aikaisempaan Australian oikeuskäytäntöön nähdäkseni mitä minun pitäisi kohdata. Kun he pyysivät kuulemisen peruuttamista, sanoin ei. Olin valmis laittamaan tapaukseni eteenpäin. Kerroin myös että halusin julkisen käsittelyn.

Olen saattanut piilotella kuka olen koko elämäni ajan, mutta en aikonut tehdä sitä nyt.

Kaikessa asioinnissani passitoimiston kanssa käytin alkuperäistä nimeäni ilman titteliä (Mr, Mrs jne.). AAT:n kanssa käytin naisen nimeäni ja naispuolista titteliä. Ironisesti ja oikeastaan melko merkittävästi kylläkin passitoimisto viittasi minuun tittelillä Ms ja käytti naisen nimeäni vaikka en ollut koskaan käyttänyt sitä heidän kanssaan. Ehdoin tahdoin käytin sukupuolineutraalia reittiä.

En ole muuttanut nimeäni, mutta olen tehnyt pienen lisäyksen (lisäämällä 'le' perään) lisänimeksi auttaakseni ihmisiä tulemaan toimeen muutokseni kanssa. he ovat tietämättään tunnistaneet minut naiseksi, ja tehneet sen juridisissa asiakirjoissa. Heillä ei ole perustetta sanoa, että tämä on, mitä olen halunnut tulla viitatuksi, sillä en ole koskaan sellaista kirjallisesti ilmaissut.

Kun koko tämä tapaus pyöri osaltaan naispuolisen henkilöllisyyden vahvistamisen ympärillä (ja heidän, jotka siteerasivat lakia sanoen että he tarvitsivat syntymätodistukseni sukupuolen henkilöllisyyteni vahvistamiseen), oli melko absurdia että hylkäyksen sisältävässä sähköpostiviestissään minuun viitattiin naispuolisena, mutta kerrottiin että minun pitää olla miespuolinen passissani. 

Mielenkiintoista on, ja minkä heille toistuvasti toin esiin, laki sanoo että he voivat käyttää sukupuolta passissa henkilöllisyyden vahvistamisessa, se ei sano että heidän pitäisi.

Kun sain viralliset lailliset asiakirjat AAT:stä, he myös viittasivat minuun naispuolisena ja tällä kertaa, virallinen laillinen asiakirja vahvisti naisen henkilöllisyyteni. Taas, kenenkään sitä tajuamatta, olin tunnistettu ja kohdeltu naispuolisena. 

Lähetin yksityiskohtaisen dokumentaation vetoomustuomioistuimelle kattaen nämä asiakohdat:

1. Yritys rinnastaa petos kenenkään sukupuolen korjauksen kanssa on käytännössä salakavalan syrjinnän muoto.

2. Turvallisuusongelmani matkustaessani menee yli kaiken muun, enkä aio tulla käytetyksi koekappaleena, tulla vangituksi matkustaessani vain siksi, että en vastaa passini tietoja.

3. Pakottamalla minua käyttämään DOI henkilötodistusta, kun olen oikeutettu passiin, on ollut syrjintää kahdella tavalla. Ensinnäkin kruunun virkamies tieten tahtoen nolasi tai vahingoitti minua vaatimalla minua käyttämään miespuolisen henkilön passia.

Toinen on ollut kieltäytyminen tarjoamasta minulle lain mukaista tavaraa ja palvelua sukupuoleni ja sukupuoli-identiteettini vuoksi. Oliko näillä väitteillä arvoa, sitä en tiedä koskaan. Nostin esiin myös kysymyksen että hallitus joko saneli, että minun on käytettävä huonompaa DOI:ta matkustaessani, tai minun on matkustettava miespuolisena. 

Tosiasiallisesti he sanelivat mikä minun sukupuoleni ja sukupuoli-identiteettini pitäisi olla. Erittäin vaarallinen reitti edetä.

Ensimmäisessä kuulemisessa oli kaksi juristia, yksi partneri, edustaen passitoimistoa. Uhkailua - kyllä, mutta se toimi hyvin puolestani. Huomasin, että tapaukseni oli merkittävämpi ja ansaitsi enemmän huomiota kuin mitä minulle annettiin ymmärtää. Passitoimisto ei halunnut hävitä ja he käyttivät ylenmääräistä juristilihasta varmistaakseen sen.

Oikustapaus muuttui yksinkertaisesta pyynnöstä muuttaa yksi kirjain passissani turvallisuuteni varmistamiseksi matkustaessani, joksikin mikä näyttää absurdilta. Tässä olin, ilman lainopin tuntemista, taistellen oikeudestani turvallisuuteen matkustaessani, kahta passitoimiston lähettämää juttuaan työntävää jurista vastaan. Kun näytin passikuvaani otettuna 18 kuukautta aikaisemmin, oli ilmeistä että näytin täysin erilaiselta verrattuna siihen. 

Kun nostin esille nolostuttavia kysymyksiä koskien maahantuloa ja poistumista, ja että Yhdysvalloissa viranomaiset hyväksyvät ajokorttini henkilötodistuksena, mutta eivät passiani, näytin kuinka hyödytön passini oli henkilöllisyyteni vahvistamisessa. 

Ottaen huomioon passin ensisijaisen tarkoituksen olla henkilön henkilöllisyyden vahvistaja tämä kysymys todisti asiani ytimen. Mikä yllätti minut oli etteivät he käyttäneet DOI-argumenttiaan, joka oli kerran heidän vahvin argumenttinsa. Ehkäpä asioilla, joita nostin esiin oli arvonsa. Ilman sitä, tiesin ettei heillä ole juttua, kuten ilman sitä oikeustapaus keskittyi nyt matkustusturvallisuuteni ympärille, ja minulla oli hyvin dokumentoidut ennakkotapaukset koskien passitoimistoa missä sen täytyi virallisesti tunnustaa että ristiriita passin ja ilmiasuisen sukupuolen välillä oli turvallisuusasia, kuten Stefanie Imbruglian tapauksessa.

Tunsin koko ajan että tapauksessani ei ollut kysymys voittamisesta tai passitoimistolle näyttämisestä. Se ei ollut päämääräni. Halusin heidän ymmärtävän, että menettelyjen ja ohjeistuksen toteuttaminen aiheuttaa haittaa ihmisille, jotka korjaavat sukupuoltaan. 

Kuulemisen jälkeen lähdin hyökkäykseen, nostaen väitteitä mahdollisia pidemmälle meneviä yksityiskohtia, joita he saattaisivat käyttää voittaakseen. Kun kuulemisen päätösasiakirja lähetettiin minulle, ja yksi niistä piti sisällään vahvistuksen siitä kuulunko humanitääristen ohjeiden alle, vastasin tunteikkaimmalla ja voimakkaimmin sanamuotoillulla kirjeelläni.

Korostin että kukaan ei ollut oikeutettu tekemään tätä päätöstä: Passitoimistolla ei ollut perusymmärrystä siitä mitä humanitääriset ohjeet olivat, koska he tosiasiallisesti myönsivät ettei "ollut olemassa politiikkaa, ohjeita tai muuta tietoa joka laajentaa käsitteen 'humanitäärisluonteisia pakottavia, harvinaisia ja ainutlaatuisia olosuhteita' sisältöä".

Viimein ensikuulemisen jälkeen passitoimisto myöntyi tapauksessa ja se soviteltiin myöntämällä minulle 10 vuoden naispuolinen passi.

AAT:n päätöksessä 27. toukokuuta 2011 todetaan:

"Vastaajan päätös 25.1.2011 kieltäytyä myöntämästä Australian passia hakijalle naispuolisella tunnuksella kumotaan, ja hakijan 17.11.2010 päivätty hakemus palautetaan vastaajalle määräyksellä, että Australian passi tulee myöntää hakijalle, todeten hänet naispuoliseksi."

Tapauksissa kuten minun tapaukseni, neuvon ihmisiä seuraamaan menettelyjään sanatarkasti, dokumentoimaan mitä tapahtuu ja tiedottaa heitä mikäli menettelyt epäonnistuvat. Keskittykää menettelyihin ja ohjeistukseen, älkää yksilöihin. Hakekaa aina win-win tilanteita ja ymmärtäkää kenen kanssa olette tekemisissä. Olkaa avoimia ja rehellisiä, älkää olko vilpillisiä. Tehkää parhaanne ettette tule kiusatuksi byrokraattisilla menettelyillä ja pysykää vahvoina, koska ette ole yksin.

Erityiskiitos tri. Tracie O'keefelle, LL ja kampanjaryhmälle Sex And Gender Education (SAGE). Terapeuttinani Tracie on tarjonnut minulle opastusta, neuvoja ja apua, jota tarvitsin päästäkseni näin pitkälle.

Kiitän myös paikallista liittovaltion edustajaa Gai Bodtmannia, jonka tänään kuulin tehneen ponnisteluja kulisseissa yksityisesti useilla avainalueilla auttaakseen minua tapauksessani. 

 

Lisäys, jonka on kirjoittanut Tracie O’Keefe:

Tämä on jälleen yksi käänteentekevä tapaus Australian passitoimiston historiassa, sen muuttuvassa käytännössä sukupuoltaan korjaavien transihmisten osalta. Menneisyydessä Australian passitoimisto on puhunut sukupuoltaan korjaavista naisista, jotka eivät ole olleet sukupuolen korjausleikkauksessa, potentiaalisina terroristiriskeinä.

Marcellen tapaus vahvistaa että virallisen sukupuolenkorjauksen ensimmäisestä päivästä lukien henkilöllä on oikeus täyteen 10 vuoden passiin sukupuolella, jolla he ilmaisevat itseään, huolimatta sukuelintensä tilanteesta tai syntymätodiostukseen kirjatusta sukupuolesta. Liitteenä tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöiden kirjeet.

 Sukuelinten korjausleikkaus tai lupaus mennä leikkaukseen ei pitäisi olla peruste tai edellytys oikean sukupuolen mukaiselle passille, vaikka hormonihoitoa saatettaisiin edellyttää. Kansainvälisen oikeuden mukaan passin tulee edustaa identiteettiä ja tarjota turvallinen matkustusasiakirja. Passitoimisto sanoo, että sillä on harkintavaltaa humanitäärisin perustein. Kuitenkin muuttaakseen passinsa hakijan tulee osoittaa, että transihmisyys on ensi sijassa humanitääristen perusteiden harkinnan käytön määrite.

SAGE tulee nyt painostamaan parempien humanitääristen ohjeiden ja menettelytapojen käyttöönottamiseksi passitoimistossa. Ihmiset saattavat kokea hankalaksi aloittaa kunnes uudet ohjeet on saatettu voimaan, mutta tämä tapaus osoittaa, että leikkauksen puuttuminen ei saa olla koskaan este saada passi muutetuksi sukupuolenkorjauksessa. SAGE auttaa mielellään vaikeissa tapauksissa 

Marcelle on transsukupuolinen nainen ja asuu Canberrassa. Hän on pyytänyt ettei hänen sukunimeään paljasteta tässä jutussa.

Päätoimittajan huomautus: The Scavenger on nähnyt ja varmistanut asiakirjat, joihin viitataan tässä jutussa ja jotka liittyvät käsiteltyyn tapaukseen.

 

Lähde:

 

http://www.thescavenger.net/isgd/australian-passport-change-for-sex-andor-gender-transitioning-people-739.html

 

Käännös Heli Hämäläinen (c) 2011. Käännöstä saa käyttää vapaasti mikäli lähde mainitaan.

Heli Hämäläinen on haastanut Suomen tasavallan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen mm. siksi ettei Suomi anna hänelle passia naisen tunnuksella huolimatta hänen sukupuolen korjausleikkauksestaan saati että Suomi olisi antanut hänelle muutenkaan passin naispuolisella tunnuksella. Suomen passilain mukaan passiin merkitään väestörekisterissä kulloinkin olevat tiedot.  

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Taha Islam

Miksi sinun pitäisi saada naisen passi? Eihän muutkaan miehet saa.

Heli Hämäläinen

Muut miehet eivät käytä naisellisia vaatteita 24/7. Minut pistettäisiin putkaan tai käännytettäisiin takaisin Sharia-lakia soveltavista maista.

http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2009...

Taha Islam

Aika monet käyttää. Sinä pukeudut naiseksi, koska valitset tehdä niin ja se on Saudeissa kielletty, koska he ovat valinneet niin.

Heli Hämäläinen

Niinpä tiedät että miksi Sharia on niin onneton järjestelmä. Se polkee ihmisoikeuksia, eikä sen kannattajia pidä mennä hyysäämään, eikä antaa mitään etua milloinkaan missään. Sharian voisi hävittää maan päältä. Se on poliittinen järjestelmä, ei uskonto.

Taha Islam

"Niinpä tiedät että miksi Sharia on niin onneton järjestelmä. Se polkee ihmisoikeuksia..."

Varmasti listaat tähän ne universaalit, absoluuttiset ja luovuttamattomat ihmisoikeudet, joihin viittaat?

"...eikä sen kannattajia pidä mennä hyysäämään, eikä antaa mitään etua milloinkaan missään."

Jaa-a. Jos USA:ssa olisi voimassa sharia, Vitenamin sota olisi jäänyt sotimatta ja 5 miljoonaa vietnamilaista tappamatta. Jos joku ei pidä moisen teurastuksen välttämistä etuna, pidän häntä henkisesti häiriintyneenä.

Siinä olet oikeassa, että Islam on politiikkaa. Eikö Suomessa politiikka perustu uskoon siitä, mikä on oikein? Jos se ei perustu uskoon, miksi on ideologioita tunnustavia puolueita?

Heli Hämäläinen

Konkreettisesti en pääse näkemään Sharia-onneloita, koska minut passini kanssa käännytetään rajalta.

http://www.almasryalyoum.com/en/node/366507?utm_so...

Tästä herää toivomus, että käännyttäminen olisi vastavuoroista.

Toimituksen poiminnat