Heli Hämäläinen Ihmisen kokoisia ihmisoikeuksia

Poliittinen uskonnollisuus - hedelmistään puu tunnetaan - kunniamurha

Kristinuskossa on arvoja sekä sanomaa. Olen itse vakaumuksellinen kristitty. Kuulun myös sukupuolivähemmistöön. Olen transtaustainen nainen ja isä. Transsukupuolisena olen nähnyt kuinka erityisesti USA:ssa kristinuskoa on käytetty lyömäaseena poikeavaa kohtaan. Mutta ei kristillisyys ole ainoa uskonto, esim. Iranissa veljet murhasivat kuristamalla sukupuolenkorjauksen läpikäyneen sisarensa Mahsan. Hänen isänsä siunasi verityön ja veljekset saivat pikkutuomion, sillä kyseessä oli kunniamurha.

http://gaymiddleeast.com/news/news%20224.htm

Mikä ajaa tällaisiin kunniamurhiin? Miten transtaustaisen naisen ihmisoikeudet tuosta vain lakkasivat olemasta? Missä on ollut rakkaus?

Kun ilmiötä aletaan analysoida ja hajottaa osasiin, tulee mieleen Montesquieun vallanjako-oppi. Ihmisoikeudet ovat luovuttamattomia oikeuksia. Montesquieun mukaan "hallitusvalta pitää rakentaa siten, että yhdenkään ihmisen ei tarvitse pelätä toista". Pelko ja uskonto ovat perinteisesti korreloineet voimakkaasti. Tämän vuoksi katolinen kirkko kielsi Montesquieun Lakien henki -teoksen. Pohjois-Amerikassa Montesquieun ajatukset vaikuttivat myöhemmin ratkaisevasti USA:n perustuslakiin ja sen isään, James Madisoniin.

Poliittisesti aktiiviset kristilliset piirit korostavat homo- ja transfobiassaan luonnollisuutta, ikään kuin kristinusko olisi luonnonuskonto. Nämä piirit korostavat että Jumala loi miehen ja naisen, mutta unohtavat että Jumala loi myös ihmisen. Omaksi kuvakseen. Transsukupuolinen on myös ihminen, vaikka ei cissukupuolinen ihminen. Cissukupuolisen ihmisen on vaikeaa tunnistaa cissukupuolistaan, sillä tämä yhteiskunta on luotu silmällä pitäen valkoihoista lihaa syövää miestä. Mitä kauemmas mennään tästä ideaalista, sitä enemmän raportoidaan ongelmista. 

Julia Serano on amerikkalainen transtaustainen nainen, joka on kirjoittanut teoksen The whipping girl.

http://www.juliaserano.com/whippinggirl.html  

Kirjassaan Serano kirjoittaa

"cissexism
The belief that transsexual genders are less legitimate than, and mere imitations of, cissexual genders. Cissexism is most typically enacted through one or more of the following processes: trans-fascimilation (viewing or portraying transsexuals as merely imitating, emulating or impersonating cissexual female or male genders), trans-exclusion (refusing to acknowledge and respect a transsexual’s identified gender, or denying them, access to spaces, organizations, or events designated for that gender), trans-objectification (when people reduce trans people to their body parts, the medical procedures they’ve undertaken, or get hung up on, disturbed by, or obsessed over supposed discrepancies that exist between a transsexual’s physical sex and identified gender), trans-mystification (when people use the relative infrequency or taboo nature of transsexuality to mystify, artificialize or to “other” transsexuals), and trans-interrogation (when people bring a transsexual’s identified gender into question by asking them to answer personal questions about their life story, their motives for transitioning, medical procedures they have undertaken, or when they obsess over what causes transsexuality - such questions reduce transsexuals to the status of objects of inquiry)."

Cisseksismi

Uskomus siitä, että transsukupuolisen oman sukupuolensa ilmaisu on vähemmän oikeutettua, ja lähinnä jäljittelyä, kuin cissukupuolisen sukupuolen ilmaisu. Cisseksismi tyypillisimmin ilmenee yhden tai useamman seuraavista prosesseista kautta: transfascimilaatio (nähden tai esittäen transsukupuoliset vain cissukupuolisen miehen tai naisen sukupuolen matkijoina, jäljittelijöinä tai esiintyjinä), transsyrjäyttäminen (kieltäytyy tunnustamasta ja kunnioittamasta transsukupuolisen tunnistettua sukupuolta, tai kieltää heiltä pääsyn sukupuolitettuihin tiloihin, järjestöihin tai tapahtumiin), transesineellistäminen (kun transihmisiä pidetään heidän ruumiinosinaan, tai niinä lääketieteellisinä toimenpiteinä, jotka heille toteutettiin tai ihmiset paneutuvat transsukupuolisiin, häiriiintyvät heistä tai pakkomielteisesti olettavat eroavuuksia transsukupuolisen fyysisen sukupuolen ja koetun sukupuolen välillä), transmystifiointi (kun ihmiset käyttävät suhteellisen harvinaista tai tabun luonteista transsukupuolisuutta mystifioinnin, keinotekoistamisen tai toiseuttamisen välineenä) ja transhaastattelu (kun transsukupuolisen tunnistettu sukupuoli kyseenalaistetaan pyytämällä heitä vastaamaan henkilökohtaisiin kysymyksiin heidän elämäntarinastaan, heidän motiivejaan lähteä muutokseen, lääketieteellisistä toimenpiteistä he ovat läpikäyneet, tai jos on pakkomielle saada selville, mikä aiheuttaa transsukupuolisuuden - tällaiset kysymykset rajaavat transsukupuoliset ihmiset tutkimuskohteiksi). (Oma suomennos)

Cisseksismiä poliittisena suuntauksena käyttävät arvokonservatiiviset poliittiset liikkeet kuten Kristillisdemokraatit, Perussuomalaiset johtajanaan katolinen Timo Soini, Kokoomuksen eduskuntaryhmä sekä Keskustapuolue. Suomessa transsukupuolisia koskeva lainsäädäntö on tehty lihaa syövän valkoisen miehen käsityksistä. Katsotaan mm. että transsukupuolisella ihmisellä ei ole oikeutta kokemansa ja ilmiasuisen sukupuolensa mukaiseen passiin ilman että hänen tulee luopua lapsentekohaaveista. Nykytekniikka mahdollistaa sukusolujen pakastuksen. Hedelmättömyys on lääketieteellinen seuraus lääketieteen väliintulosta, mutta se on tilana hoidettavissa. Juridinen hedelmättömyys ei ole. Jumalan puolueelle olisi käsittämätöntä mikäli naisesta tulisi isä tai miehestä äiti. Näin on kuitenkin tilanne ja syntyy cisseksistinen ongelma. Syntyy pelko, transfobia. Pelon kaveri on uskonto. Ja viimein syntyy laki, joka kieltää ihmiseltä hänen luovuttamattoman oikeutensa. Ei ole ihme, että Yhdysvalloista haluttiin tehdä valtio, jossa uskonto ja poliittinen valta on erotettu toisistaan.

Meillä Suomessa uskontoa saa käyttää vapaasti politiikan teossa, ei sitä Yhdysvalloissakaan ole kielletty. Siteeraan tässä Toimi Kankaanniemen ajatuksia siltä ajalta kun maahan tehtiin lakia transsukupuolisen ihmisen sukupuolen juridisesta vahvistamisesta. Kysymys on sukupuolen vahvistamisesta mm. passia varten. Itse hoitoja tai potilassuhdetta laki ei määritä.

Lainaan tässä Toimi Kankaanniemen eriävää mielipidettä koskien lakivaliokunnan kantaa hallituksen esitykseen sukupuolen vahvistamiseen eräissä tapauksissa (LaVL 3/2002 vp - HE 56/2001 vp)

"Hallituksen esitys laillistaisi terveen ihmiskehon silpomisen ilman, että kivulias operaatio poistaisi psyykkistä ongelmaa. Terveen ihmiskehon tärveleminen on vierasta kirurgialle, jota on perinteisesti käytetty ja tulee käyttää sairauden tai tapaturman aiheuttamien vammojen hoitamiseen. Yhteiskunnan ylläpitämää terveydenhuolto- ja sairaanhoitojärjestelmää ei ole perusteltua rasittaa tällaisilla toimenpiteillä.

Hallituksen esityksessä on lähes täysin sivuutettu sukupuolta vaihtavan henkilön lasten aseman ja elinolosuhteiden tarkastelu. Jos varsinkin alaikäisen lapsen vanhempi muuttaa sukupuoltaan, koskettaa se monella tavalla sekä henkisesti että fyysisesti lasta. Myös muutoin perhe-elämän tarkastelu on laiminlyöty. Jos sukupuolen vaihtoa hakevalla on alaikäisiä lapsia, tulee vaihdos kieltää kokonaan. Esitykseen liittyvät ikärajat ovat jääneet riittävää tarkastelua vaille. Esimerkiksi steriloinnissa alaikäraja on 30 vuotta."

Kiitos tästä yhteisöllisyydestä ja lähimmäisenrakkaudesta. Ajatellaan transsukupuolista, joka on tuskaillut hoitamattoman transsukupuolisuutensa kanssa ja taistelee syvässä mielenterveydellisessä kriisissä. Mikäli tuollainen rajoitus alaikäisistä lapsista olisi asetettu, niin mitä siihen sanotte, jos hän ilmoittaisi ampuneensa alaikäiset lapsensa että pääsisi hoitoon?

Tiedän sen tuskan mitä voi tuntea tuossa tilanteessa ja kyllä siinä lapsen tulevaisuuttakin miettii hartaasti. Yleensä koko omaa tulevaisuuttaan. Mutta niin lapselle kuin tämän transsukupuoliselle vanhemmalle on parasta tulla hoidetuksi, koska näin voidaan pelastaa lapsen vanhempi. Ja omasta kokemuksestani tiedän että hyvä perhe-elämä on palautunut perheessämme. Siinä ei ole auttanut yhtään kristillisdemokraattinen lähimmäisenrakkaus, jota Jeesuskin taisi farisealaisuudeksi kutsua. Päinvastoin olen kokenut näiden piirien vain laittavan minulle reppuuni kiviä kannettavaksi.

Yhteisöllisyys ja ihmisrakkaus ovat esiintyneet noidanpolttokulttuurissakin. Silloin poikkeavuudet katsottiin mm. noitasapattiteorian avulla noidiksi ja kiduttamalla hankittiin tunnustuksia, jotta yhteisö pääsi rauhaan poikkeavista ihmisistä polttamalla heidät. Juristit ja teologit olivat yhdessä muokkaamassa uutta ihmisrakasta ja yhteisöllistä teoriaansa.

Kristinuskon käyttäminen politiikan työkaluna ei ole moraalista eikä eettistä.  Väittämä Jumalasta, että Hän on cisseksistinen, on jumalanpilkkaa. Kristinuskossa on rakkaus, jota Jeesus opetti. Hänelle fariseukset ja sellaiset, jotka olivat ulkokultaisia kivien reppuun laittajia, olivat kauhistus. On helppo tuomita toisen elämä omista lähtökohdistaan. Itse kun ei tarvitse sormeaan liikauttaa tai kävellä toisen kengissä. Kristinuskon vaikutusta on sanonta "hedelmistään puu tunnetaan". Milloin arvokonservatiivit ovat rakkautta puhuneet? Ehkä he ovat antaneet ehdollistetun lupauksen rakkaudesta, että sitä saatetaan harkita, mikäli teet näin ja noin. Tärkeämpää kuin rakkaus on ollut pelko. Ja pelko on ollut uskonto. Ja uskonto laki. Laki on pelon hedelmä. Herra armahda!

Sytyttäkäämme kynttilä 20. marraskuuta Mahsan muistolle. Hänelle, ihmiselle, jonka hänen veljensä kuristivat hengiltä. Toivottavasti tähdet loistavat kirkkaana sinä yönä.

http://en.wikipedia.org/wiki/Transgender_Day_of_Remembrance

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Matti Kopra

Kosovon albaani Ibrahim Shkupolli kunniamurhasi veitsellä entisen vaimonsa pistämällä korvasta korvaan ja teloitti pistoolilla ampuen päähän vaimonsa työtovereita sekä esimiehiä.
Kyse oli nimenomaan kunniamurhasta ibrahimin entisen vaimon osalta.
Aikanaan valmistuu jutusta tutkinta ja saadaan aineistoa OPTULA:n tilastoihin.

Toimituksen poiminnat