Heli Hämäläinen Ihmisen kokoisia ihmisoikeuksia

Kommentti Sateenkaariperheet ry:n lausuntoon translain uudistamisesta

Sateenkaariperheet ovat antaneet lausuntonsa STM:lle koskien translain uudistamista. Lausunto on linjassa muiden järjestöjen kanssa muiden kohtien kanssa, mutta siinä esitetään vanhemmuuden lajin muuttamista sukupuolen juridisen tunnustamisen yhteydessä. Lainaan lausuntoa siltä osin.

"Vanhemmuusmerkintöjen korjaaminen juridisen sukupuolen mukaisiksi

Suomen väestötietojärjestelmään merkitään tieto lapsen juridisen vanhemman henkilöstä, mutta myös tieto siitä onko hän lapsen 'äiti' vai 'isä'. Arkielämässä tämä erottelu on usein merkittävä lapsen ja vanhempien kokemusmaailmasta katsoen. Sen sijaan juridisena erotteluna se on tarpeeton. Olisi riittävää, että rekisterissä olisi tieto, että henkilö A on henkilön B 'vanhempi'. Tarvittaessa henkilön A omasta sukupuolimerkinnästä voisi päätellä onko hän lapsen äiti vai isä.

Koska oikeusministeriö ja hallitus ovat eduskunnan käsittelyssä olevan isyyslain uudistamisen yhteydessä kieltäytyneet poistamasta tätä keinotekoista ja tarpeetonta isä/äiti -dikotomiaa ja korvaamasta sitä vanhemman juridisella kategorialla, tulee välttämättömäksi säätää translaki niin, että nämä dikotomiset vanhemmuusmerkinnät voidaan transihmisten osalta korjata vastaamaan henkilön juridista sukupuolta. Vanhemman juridisen sukupuolen kanssa "vastakkaiset" vanhemmuusmerkinnät tuovat vanhemman trans-taustan esille sellaisissa väestörekisteritiedoissa, jotka ovat kaikkien saatavilla. Tämä altistaa sekä vanhemman että lapsen täysin turhaan syrjinnälle. Samoin ristiriitaiset sukupuolimerkinnät voivat aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia kun lapsi matkustaa tai muuttaa vanhempansa kansainvälisten rajojen yli.

Sateenkaariperheet ry:n mielestä vanhemmuusmerkinnät on voitava korjata vanhemman vahvistetun sukupuolen mukaisiksi kaikissa tilanteissa, ja myös takautuvasti niiden lasten osalta, jotka ovat syntyneet ennen vanhemman juridisen sukupuolen korjaamista. Kaikissa näissä tilanteissa lapsi ja vanhempi altistuvat yhtä lailla syrjinnälle ja juridisille haasteille. Sateenkaariperheet ry:n mukaan merkintää vanhemman sukupuolen mukaisesta kategoriasta (isä/äiti) ei voida pitää lapsen 'omaisuutena', johon tarvittaisiin lapsen lupaa, eikä ole kyseisen lapsen edun mukaista jättää merkintää korjaamatta.

Vanhemmuuteen liittyvien sukupuolimerkintöjen korjaaminen vanhemman oikeudellisen sukupuolen mukaisiksi on yllä mainituista syistä kansainvälisen hlbti-liikkeen tavoitteena, mukaan lukien eurooppalainen kattojärjestömme Transgender Europe. Useassa valtiossa nämä merkinnät osataan tehdä jo oikein.

Vanhemmuusmerkintöjen korjaaminen juridisen sukupuolen mukaiseksi voidaan mahdollistaa esimerkiksi säätämällä mekanismi, joka mahdollistaisi vanhemmuusmerkinnän korjaamisen sukupuolen korjaamisen yhteydessä, mikä koskisi aiemmin syntyneitä lapsia. Vastaavasti sukupuolen juridisen korjaamisen jälkeen syntyvän lapsen osalta voitaisiin translaissa säätää, että väestörekisteriin kirjataan syntyvän lapsen vanhemman vanhemmuuskategoria (isä/äiti) vanhemman nykyisen, juridisen sukupuolen mukaisesti huolimatta siitä, mitä voimassa olevat isyys- ja äitiyslait asiasta säätävät.

Säädettävät pykälät voisivat näyttää esimerkiksi tältä:

Kun henkilön juridinen sukupuoli korjataan väestörekisteriin, samalla korjataan henkilön lasten väestörekisteritiedoista vanhemmuusmerkinnän sukupuoli vastaamaan korjattua juridista sukupuolta.
Kun oikeudellisen sukupuolensa korjannut henkilö synnyttää lapsen tai tunnustaa lapsen, joka on saanut alkunsa hänen siittiöistään, syntyvän lapsen väestörekisteritietoihin kirjataan vanhemmuus vanhemman juridisen sukupuolen mukaisesti."

http://www.sateenkaariperheet.fi/userfiles/documents/Lausunto_STMn_esity...

Sateenkaariperheet ry:n lausunnon tämä osuus on ongelmallinen siltä osin, että tämä vanhemmuuden merkintöjen muuttaminen tehtäisiin pakolliseksi sukupuolen juridisen tunnustamisen yhteydessä. Tällä pakollisuudella on perheitä rikkova vaikutus, koska lapsen synnyttänyt nainen, lapsen äiti ei todennäköisesti halua jakaa äitiyttä toisen naisen kanssa. Esitys puuttuu siis lapsen äidin oikeuksiin suojatessaan hypoteettisesti lapsen isän äitiyttä. 

Transsukupuoliset eivät ole yhtenäinen ryhmä eivätkä kaikki transsukupuoliset halua suinkaan assimiloitua homoseksuaaleihin, kuten Sateenkaariperheet ry esittää. Suuri osa transsukupuolisista henkilöistä on ihan tyytyväisiä nykyisestä vanhemmuuden lajistaan, eikä halua muuttaa tätä juridista asiaa, joka usean transsukupuolisen henkilön mielestä ei liity edes sukupuoleen vaan johtuu biologiasta. 

Kysymys isyydestä ja äitiydestä on perheen sisäinen asia ja omantunnon asia. Tuollaista muutosta ei saa tehdä pakolliseksi, mutta toki joillekin ihmisille tuollainen vaihtoehto tulee myös sallia. Sama pipo ei sovi kaikille.

Olen itse elänyt jo 10 vuotta sukupuolen korjauksen kanssa saamatta sitä juridisesti läpi avioliittoni vuoksi. Nyt esitetään minulle uutta perustetta jättää juridinen tunnustaminen tekemättä. Nimittäin en halua luopua isyydestäni enkä jakaa äitiyttä lapseni äidin kanssa.

Olen kuulunut tähän asti Sateenkaariperheisiin, mutta katson tämän asian niin olennaiseksi kysymykseksi, etten halua enää jatkaa jäsenenä. Yhdistys kun ei tunnusta itsemääräämisoikeuttamme tässä kysymyksessä.

Muutenkin alan olla vanha, täytän pian 51 vuotta. Elämä on mennyt sukupuolta korjatessa. Jos tätä elämää on edessä jotain 20 vuotta, taidan jättää koko homman väliin tuli tähän maahan millaisia lakeja tahansa. Pitäkää tunkkinne.

 

Helsingissä 15.9.2014

 

Heli Hämäläinen

juridinen mies, isä

kauppatieteiden maisteri

Helsinki

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Heli Hämäläinen

Esitys tästä pakosta on yhtä transfobinen kuin mitä on Iranin homofobinen käytäntö vaihtaa homoseksuaalien juridinen sukupuoli & pakkoleikkauttaa heidät seksuaalisuuttaan vastaavaan normisukupuoleen.

Kas kun Sateenkaariperheet ry ei esitä iranilaisittain, että samaa sukupuolta olevissa perheissä toisen vanhemmista on vaihdettava juridista sukupuoltaan ja samalla isästä äidiksi tai päinvastoin.

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Sateenkaariperheet ry:tä ei ole mainittu sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnössä 20.8.2014 kohdassa ”Jakelu”. Järjestöltä ei siis ole pyydetty lausuntoa. Tästä voidaan päätellä, että kuka tahansa voi esittää asiasta lausunnon. Lausuntojen deadline on 19.9.2014.

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?fold...

Itse haluaisin antaa lausunnon Tasa-arvolain muutoksesta, jolla lakiin kirjataan säännökset sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta. Lausuntoni mukaan tämä ei välttämättä sovi samaan kokonaisuuteen, johon kuuluu sukupuolen ja etnisyyden perusteella tapahtuvan syrjinnän kielto, vaan saattaa olla asianomaisille ansa ja haitta. Tästä lakimuutoksesta ei ole nähtävästi pyydetty lausuntoja, joten sitä ei voi lähettää mihinkään.

Heli Hämäläinen

Lausuntoja voi antaa jokainen ihminen. Tuolla niitä luetaan ilmeisesti savolaisittain eli vastuu on lausunnon saajalla.

Tässä alla on linkki omaan lausuntooni, jonka lausunnon olen toimittanut niin kirjaamoon kuin neuvottelevalle virkamiehelle, Riitta Burrellille. Sama koskee tämänpäiväistä kommenttiani.

http://helihamalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/174...

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Voinko siis antaa lausunnon kommentissa #2 mainitusta Tasa-arvolain muutoksesta?

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #4

Tämä kommentointikierros koskee Translain (563/2002) muutosta. Voi toki esittää näitä asioita Translain uudistuksen vaikutuksista Tasa-arvolakiin ja kuinka myös Tasa-arvolakia tulisi korjata. Tasa-arvolain muutos ei kuitenkaan ole enää lausuttavana. Lausuntoaika päättyi 31.8.2014

Tässä on lausuntopyynnöt:

http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot

Heli Hämäläinen

P.S. Transihmisten näkymättömyys on ongelma kaikkien palvelujen suhteen. Minun mielestäni sellainen näkymättömyys, jota harrastetaan vain siksi, että ihmiset ovat pahantahtoisia, pahoja ja julmia, sekä pyrkivät toimillaan syrjimään ja eristämään, ei ratkea piilottamalla transihmiset. Syrjintä ja eristäminen ratkeavat tehokkailla syrjinnänvastaisilla toimenpiteillä ja mm. transihmisten voimakkaammalla esiintuomisella Tasa-arvolain lakitekstissä. Tätä edellyttää myös PL 6§.

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Blogisti kirjoittaa itse muusta kuin kommenttikierroksen aiheesta.

Transihmiset eivät tasa-arvopolitiikan kohteena ole samassa asemassa kuin naiset tai etniset vähemmistöt. Transihmisille kyse on määrittelystä, medikalisaatiosta ja määrittelyvallasta. Naisen tai afrokundin taas ei tarvitse lain syrjintäsuojaa saadakseen hakea lääkärintodistusta siitä, että hänellä on tällainenkin häiriö tai vamma.

Työelämässä ja koulutuksissa transasioiden kehystäminen tasa-arvokysymyksiksi ja liittäminen tasa-arvohallintoon, kuten työpaikkakohtaisiin suunnitelmiin, tehtävien ja vaativuuksien vertailuihin tai uralla etenemiseen, saattaa käytännössä aiheuttaa sen, että asianomaiset eivät sitten löydä minkäänlaista työtä ja mahdollisuuksia hankkia toimeentuloa.

Sukupuoleen ja etnisyyteen perustuvan syrjinnän kielto on yleinen – missään ei saa syrjiä ollenkaan. Transihmisille taas saattaa riittää, että on olemassa ja ulottuvilla jokin paikka, missä ei syrjitä. Helsingissä on Rautatieasemalla tai välittömässä läheisyydessä seitsemän R-kioskia. Jos kuudessa kioskissa seitsemästä syrjitään ja kieltäydytään sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella myymästä arvoa matkakortille ja röökiä, se ei haittaa jos se yksi myy. Tilanne olisi toinen, jos kaikki kieltäytyisivät ja ei olisi kuin yksi vaihtoehto. Sitten tulee hankala tilanne. Tasa-arvopolitiikka saattaa omilla tieto- ja kontrollijärjestelmillään tosiasiassa aiheuttaa tällaista, ja vielä asianomaisten omissa nimissä.

Heli Hämäläinen

Itse toit esille tasa-arvopolitiikan. Todellakin olen sitä mieltä, että ihmisyys ei ole koskaan sellainen syy, jonka vihaamiselle tulisi missään oikeusjärjestelmässä antaa lain suojaa.

Olen kokenut itse aina toisinaan syrjintää, mutta olen nostellut porukoita korvasta ja saanut lopulta asiat sujumaan. Minun on vaikeaa nähdä itseäni uhrina, etenkin kun osaan yhtä sun toista. Siis kykenen hyvin puolustamaan itseäni, myös väkivaltaa vastaan.

Ja kyllä, sukupuolivähemmistöt tulee olla yhtenä kappaleena jokaisessa tasa-arvosuunnitelmassa. Sukupuolivähemmistöön kuuluva on siinä ihminen kuin sukupuolienemmistöihin kuuluvat.

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Tasa-arvopolitiikka on myös normalisoinnin strategia: Poikkeavuus syntyy syrjinnästä; poikkeavuus poistuu, kun syrjintä lakkaa.

Kaikki transihmiset eivät kuitenkaan voi eivätkä halua elää valtaväestön mallin mukaan. Minä kirjoitan suomalaisessa tieteellisessä lehdessä esseessäni (ei sinänsä kovin järkevä, mutta kuitenkin olemassa):

”Judith [nykyään Jack] Halberstam on määritellyt queer-ajan ja -tilan samannimisessä teoksessaan ja kytkee käsitteet queer-subjekteihin postmodernismin piirissä. Queer-aika viittaa niihin ajan jäsentämisen malleihin, joita syntyy toimijoiden jättäessä porvarillisen, reproduktion ja perheen, pitkäikäisyyden, riskien ja turvallisuuden ja perinnönsaannin määrittämän aikajäsennyksen. Queer-tila viittaa queer-toimijoiden oman tilan luomisen käytäntöihin.(Halberstam 2005a, 6.)” (Kiema 2011, 47.)

Heli Hämäläinen

Kävin keskustelua toiminnanjohtaja Juha Jämsän kanssa. Hänen mukaansa esitys on valmisteltu huolellisesti niin Sateenkaariperheissä kuin myös yhteistyötahojen kanssa ja tällaista vanhemmuuden lajin vaihtamista kannattaa niin TGEU kuin myös pohjoisamerikkalaiset sateenkaariperhejärjestöt. Kannatusta on myös virkamieskunnassa ja poliitikkojen keskuudessa.

Minulle lapsen äiti on lapsen synnyttänyt ihminen ja lapsen isä on lain nojalla lapsen toiseksi vanhemmaksi tullut ihminen. Sukupuolta en tähän määritelmään halua laittaa, koska vanhemmuus ei ole sukupuoliasia.

Esitin toiminnanjohtaja Jämsälle kysymyksen, johon hän ei vastannut. Oletettavasti lapsen äidin äitiyden jakaminen edellyttää äidin suostumusta. Jos tällaista suostumusta ei saada, kuinka silloin menetellään? Onko tässä uusi tapa estää sukupuolen juridinen tunnustaminen? Esimerkiksi ex-puoliso ei suostu toiseen äitiin lapselleen.

Toimituksen poiminnat