Heli Hämäläinen Ihmisen kokoisia ihmisoikeuksia

Translain uudistusluonnos ei ota huomioon tarpeeksi aviopuolisoita

Lausunto

Julkinen

 

Translain uudistusluonnos ei ota huomioon tarpeeksi aviopuolisoita

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on laittanut translain uudistuksen julkiselle lausuntokierrokselle. Kommentoin lakiluonnosta siinä mainittuna Hämäläisenä.

 

Vain vähemmistö transtutkimuksiin hakeutuvista on perustanut perheen ja heistäkin vain osa on avioliitossa. Transsukupuolisuus osuessaan perheeseen tekee yleisesti pahaa jälkeä. Avioerot ovat pääsääntö ja parisuhteista arviolta vain joka kymmenes säilyy kasassa. Osa avioituu uudelleen tai jatkaa elämäänsä muulla tavalla.

 

Kokonaisuuden kannalta kysymys on siis vähemmistön vähemmistöstä, muutamasta kymmenestä avioparista. Koko kansakunnan moraalin ja yhteiskunnan suojaamisen kannalta kysymys on vähämerkityksellinen, vaikka siitä on tehty periaatteellinen kysymys. Olemme olleet avioliitossa jo 18 vuotta ja aiomme olla myös edelleen. Avioliitto on siis jo tapahtunut fakta eikä meidän tilanteessamme ole kysymys mistään kahden naisen menemisestä avioliittoon. Edes tuleva uudistus ei tätä muuta.

 

Kysymys ei ole myöskään tasa-arvosta suhteessa kahteen biologiseen naiseen, joilla ei ole mahdollista avioitua tai tulla isäksi käyttäen isyyslain isyysolettamaa. Nykyisen translain (563/2002) esitöissä, hallituksen esityksessä HE 56/2001 vp on todettu nimenomaisesti (expressis verbis), että olemassa oleva isyys säilyy. Korkein hallinto-oikeus ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin eivät ole nähneet asiassa normikonfliktia, vaikka lain esityöt ovat vain sallittu (heikko) oikeuslähde ja laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001), sen 9 § kieltää avio-olettaman soveltamisen, eduskuntalakina ja erityislakina (lex specialis), eli siis naisen isyyden syntymisen avioliiton perusteella. Näin ollen olen joka tilanteessa etuoikeutettu kahden naisen pariskuntaan nähden, koska minun isyyteni on syntynyt avio-olettaman perusteella ja se on tuomioistuinten oikeuskäytännön perusteella kaikissa olosuhteissa lain suojaama. Koska asiassa on ilmeinen normikonfliktitilanne, tulisi transnaisen isyydestä säätää erityislain (lex specialis) tasoisella säädöksellä, koska oikeuskäytännössä luodaan transnaiselle parempia oikeuksia kuin mihin vastaavasti rekisteröidyn parisuhteen toinen naisosapuoli on oikeutettu.

 

Lakiesityksessä verrataan virheellisesti transnaisen avioliittoa naisen kanssa kahden naisen naimisiinmenoon rekisteröityyn parisuhteeseen. Aivan perustellusti voidaan katsoa myös isyyden syntyminen samalla tavalla taannehtivasti, voiko nainen tulla isäksi avioliitto-olettaman perusteella, mikäli tuo avioliitto-olettaman käyttämisen mahdollistava, miehenä solmittu avioliitto ei jostain syystä olekaan lain edessä suojattava ja pätevä. Tällainen rinnastaminen on transfobiaa. Transihmisiä ei saisi esityksen mukaan olla olemassa väestörekisterissä vaikka laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009), 13 § 1 mom. 15 luetelmakohta erityisesti kirjaa väestötietojärjestelmään henkilön transsukupuolisuuden, joka puolestaan on lääketieteellisen selvityksen alainen asia myös translain uudistamisluonnoksessa, ja on henkilötietolain (523/1999) 11 §:n mukainen arkaluontoinen henkilötieto.

 

Sama looginen epäjatkumo tulee puolison suostumuksen vaatimisessa. Puolisoni on suostunut avioliittoon kirkollisessa vihkimisessä 27.7.1996. Puolisoni kirjoitti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentille avoimen kirjeen, jossa hän totesi mm. ettei tarvitse uutta siviiliavioliittoseremoniaa vaan avioliitto on kirkollisena avioliittona pätevä.

 

http://helihamalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/153101-uskomme-ja-aviolii...

 

Uusi siviiliavioliittoseremonia maistraatissa on hänen ja myös itseni mielestä turha ja sotii uskonnonvapautta vastaan. Puolisoni katsoo olevansa edelleenkin avioliiton toinen osapuoli ja avioliitossa kanssani. En kysynyt häneltä naimisiin mentäessä onko hän nainen eikä hän ole koskaan kysynyt sukupuoltani. Avioliitto on oikeustoimi, johon esteellisyyden tutkii vihkivä viranomainen, eikä terveydentila ole avioliiton voimassaolon vaarantava peruste. Jopa oikeustoimikelvottomat aviopuolisot voivat olla edelleen avioliitossa, vaikka eivät enää ymmärrä oikeustoimen merkitystä. Näin ollen transsukupuolisuuskaan ei tee kenestäkään avioon kelpaamatonta.

 

Puolisonko suostumus on sitten lopullinen sukupuolen vahvistamisperuste? Mihin tarvitaan moniammatillista transsukupuolisuuteen erikoistunutta tutkimusryhmää, jos lopulta vain puolison tekemä sukupuolen tunnustaminen lain edessä on merkityksellinen? Sitähän kummassakin vaihtoehdossa, sekä vaihtoehdossa A että vaihtoehdossa B haetaan. Mikäli sukupuolen juridista tunnustamista halutaan käsitellä lääketieteellistä selvitystä vaativana tilana, miksei toimita johdonmukaisesti hoitaen potilasta ja erityisesti tunnusteta näin vaivalla saatua hoitotulosta? Miksi erityisesti vaaditaan puolison suostumus sukupuolen juridiselle tunnustamiselle Suomessa, missä avioeron perusteita viranomainen ei halua selvittää vaan avioelämään liittyvät kriisit ovat puhtaasti avioliiton osapuolten keskenään ratkottavia asioita? Eikö transsukupuolisuus ole samalla tavoin pariskunnan keskenään ratkottava asia? Miksei puoliso voi pitää yksityisenä tietonaan millaisena sukupuolisena olentona näkee puolisonsa ja itsensä? Miksi yleensä avioliitto pitää sotkea sukupuolen juridiseen tunnustamiseen vaikka oikeusvaikutuksetkaan eivät ole samoja lähtökohtaisesti, esimerkiksi avioliitossa syntyneeseen lapseen sovelletaan isyysolettamaa vaikka se ei ole mahdollista rekisteröidyssä parisuhteessa. Niin avioliitto kuin sen perusteella syntynyt isyys ovat olemassa olevia asioita. Samoin on puolison totuus olemassa siitä, että hän on kerran mennyt naimisiin miehen kanssa. Miksi siis hänen totuuttaan ei pyritä suojaamaan vaikka hän on myös täysivaltainen ihminen, eikä hänen käsityksensä elämästään edelleen heteroseksuaalisessa suhteessa millään tavoin uhkaa yhteiskuntarauhaa ja yhteiskunnan moraalia? Vai uhkaako?

 

Itse asiassa tällaisella painostuksella pyritään vaikuttamaan loppujenkin avioliittojen päättymiseen avioeroon ja perheiden hajoamiseen. Itse olen oppinut kunnioittamaan puolisoani ja hänen totuuttaan enkä ole missään vaiheessa vaatinut häntä ottamaan kantaa sukupuoleeni. Enkä aio tehdä sitä koskaan. Se ei ole millään tavoin edes tarpeellista, enkä tarvitse hänen kantaansa asiaan, jonka tiedän vain itse.

 

Lakiesityksestä puuttuu siis fokusointi, onko kyseessä kahden naisen naimisiinmenosta vai onko kyse lääketieteen tunteman transsukupuolisuuden ja sen hoitotuloksen tunnustamisesta. Tässä prosessissa puoliso ei ole tutkittavana, potilaana tai hoitojen kohteena. Kysymyksessä on lääketieteellinen hoitoprosessi, jossa on oikeusvaikutuksia ulkopuolisiin ja jossa ulkopuolisen mielipide vaikuttaa vastaavasti hoidettavan oikeusvaikutuksiin. Tämä puolestaan on vastoin henkilön itsemääräämisoikeutta. Miksi ei kysytä myös naapurien mielipidettä? Pitäisi olla naapurien lupa käyttää hametta. Onhan rakennuslupaakin anottaessa kysyttävä naapurien mielipiteet. Miksei lääketieteen väliintuloa vaativaa tilaa voida käsitellä rakennuslupa-asiana, kun sitä voidaan käsitellä avioliittoasiana?

 

Lakiesitysluonnoksen vaihtoehto A on itse asiassa nykytila eli nollavaihtoehto. Siinä ei nykytila muutu millään tavoin. Sen sijaan vaihtoehto B mahdollistaisi minulle naisen passin. Tosin siinäkin vaihtoehdossa puolisoni ja minun pitää tuoda esille uskonnollinen vakaumuksemme, mutta ilolla todistamme kyllä siitä. Tässäkin valtio on epäjohdonmukainen, koska se ei vaadi esimerkiksi todistamaan aviorikoksesta avioerotilanteessa, mutta lääketieteellisessä tilanteessa vaatii puolisoa todistamaan ettei mitään aviorikosta tai siihen verrattavaa ole tapahtunut vaan avioliitto voi jatkua ennallaan.

 

STM:n lausuntopyyntö on seuraavan linkin takana: http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763020&name=DLFE-31406.pdf

 

Lakiesitysluonnos on seuraavan linkin takana: http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763020&name=DLFE-31407.pdf

 

Lausuntoaika päättyy 19.9.2014

 

Kuuntele myös Yleisradion radio 1 Horisontti 3.8.2014, jossa kerron häistäni ja tunnelmista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisun jälkeen, sekä missä mm. professori Martin Scheinin ja Trasekin varapuheenjohtaja Sade Kondelin keskustelevat asiasta: Saako valtio erottaa sen minkä Jumala on yhdistänyt?

 

http://areena.yle.fi/radio/2300995

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (46 kommenttia)

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Itse edelleenkin kannatan kolmannen juridisen sukupuolen perustamista.

Se yksinkertaistaisi lainsäädäntöä sillä jos nyt rehellisiä ollaan, juridisesti transukupuolisia ei voi kohdella miehinä tai naisina.

Heli Hämäläinen

Haluaisitko itse kuulua kolmanteen sukupuoleen?

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

En, mutta en olekaan transukupuolinen.

Koko tässä kiistassa on klassinen "Haluan syödä kakun mutta silti haluan että minulla on kakku" tyylinen ristiriita. Halutaan että koko maailma mieltää eri sukupuolena mutta silti pitäisi olla tilanteita missä voisi olla sitä vanhaa sukupuolta kanssa.

Suomeksi sanottuna haluat nyppiä rusinat pullasta siinä missä sukupuolijaotteiseen lainsäädäntöön tulee.

Mutta ei huolta, kun tasa-arvoinen avioliittolaki (jonain päivänä) menee läpi, niin sinunkin ongelmasi katoaa.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #3

En minäkään halua kuulua kolmanteen sukupuoleen. Mitä kakkuun tulee, sen on leiponut kotoinen hoitojärjestelmä.

Millä tavalla minä haluaisin olla mies? Millä tavalla mielestäsi nypin rusinoita pullasta?

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Onko sukupuolen rekisteröiminen tarpeellista?

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #6

Mielestäni se ei ole tarpeellista, mutta kun elämme dikotomiassa, ihmisellä pitäisi olla oikeus hankkia sellainen kirjain passiinsa, jonka kanssa kokee turvalliseksi matkustaa. Suomen ulkopuolella miehen passin kanssa matkustaminen on melko vaarallista ja altistaa kaikenlaiselle mielivallalle ja syrjinnälle. Minulla on miehen passi, joka on siksi koska elän avioliitossa.

Kannatan Tanskan mallia, jossa asia on ilmoitusasia.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander Vastaus kommenttiin #8

Suuri ongelma on tasa-arvoisen avioliitto lain puuttuminen Suomesta. Kerran sitä ei ole tuota lainsäädäntöä ei voida toteuttaa.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #17

Tämä on puppua. Tiedät hyvin käsitteen Sui Generis, omaa lajiaan.

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/sui+...

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander Vastaus kommenttiin #18

Ei tuollaista tunneta Suomen lainsäädännössä. Eikä EIT tule missään tapauksessa alkaa kävellä lainsäätäjän saappaissa asioissa joissa jäsenvaltiot ovat eri mielisiä. Suurin osa ei hyväksy tasa-arvoista avioliittoa lain tasolla.

Puppua oli koko ylen radio lähetys jossa olit. Asianaja puhui pehmeitä ja jätti kertomatta asiaan liittyvistä tärkeistä kysymyksistä. Kuten tuleeko EIT:n säätää Suomen lait? Väite että kirkko siunaisi transavioliittoja. Missä Suomen virallinen kirkon kanta asiasta? Pistetään vaan valheita toisen instituutin suuhun, hävettävää. Kirkolla on jo vaikeuksia hyväksyä homoliittojen siunaukset, en usko tämän asian olevan yhtään helpompi heille. Voin olla väärässä, mutta minä en ala laittaa kirkon suuhun tekstiä.

--

Väitätkö että transihmiset olisivat niin erikoislaatuisia ettei heidän takiaan valtion olisi PAKKO heti hyväksyä homoavioliitot, mikäli olisit saanut EIT:ltä sinulle myönteisen ratkaisun?

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #20

Ei ole pakko sotkea tätä asiaa homoasiaan kuten ei rakennuslupa-asioihinkaan. Joku pinttymä vain ohjaa asiaa homoasiaksi vaikka se ei ole asian ydin.

Me olemme olleet koko ajan avioliitossa eikä se avioliitto muutu miksikään. Henkilötunnukseni muuttumista valtio voi pidätellä ja siinähän pidättelee kun tämä asemasota on elinkautinen.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander Vastaus kommenttiin #22

Jos vaihtaa sukupuolensa naiseksi ja toinen osa puoli on nainen. Kerrotko miksi sellaista avioliittoa kutsutaan? Vaihtoehtoja on kaksi joko hetero tai homo avioliitto.

Kuulostaa ettet halua tulla kohdelluksi oikeasti naisena, jos vastaat kysymyksiin muutoin kuin toteamalla kyseessä olevan tasa-arvoisen avioliittolain vaativa tilanne.

Tuntuu ettet itse kykene ymmärtämään tilannetta muusta kuin jostain ihme näkekulmasta. Juridisesti avioliitto tarkastellaan joka tapauksessa sellaisena, jonka tulee täyttää lain edellytykset synty hetkellä. Tähän ei voi vaikuttaa se että tilanteessa toisen osapuolen sukupuolta vaihdetaan. Muutoin kyseessä olisi PL 6 § pykälän rikkomus.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #23

PL 6§:ää rikotaan siinä tapauksessa jättämällä isyys voimaan avio-olettaman perusteella, vaikka kahden naisen liitossa se on lain rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001) 9 §:n mukaan expressis verbis kiellettyä.

Vai eikö tätä voidakaan katsoa taannehtivasti mitättömäksi? Vastaapa minulle.

"9 § (29.5.2009/391)

Rekisteröityyn parisuhteeseen ei sovelleta isyyslain (700/1975) säännöksiä isyyden toteamisesta avioliiton perusteella eikä muitakaan sellaisia säännöksiä, jotka koskevat aviopuolisoa yksinomaan hänen sukupuolensa perusteella."

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander Vastaus kommenttiin #28

Isyyden osalta asia taitaa olla vähän toisin. Vai kerrotko milloin nykyisen translain mukaiset ihmiset lisääntyvät lainvaatimuksien johdosta.

Tosin asiaahan olivat hakemassa muutosta lesbot, koska alkuperäiselläkin naisella kuulemma tulisi voida olla isyys. Joka tosin mielestäni kuulostaa absurdilta. Pitäisi enemmin säätää äityislaki, mikäli tapauksessa halutaan soveltaa kahta vanhemmuutta.

--

Tuossa tapauksessa kyseessä ei ole enään pelkkä instituutio. Lapsen oikeutta vanhemmuutteen suojataan muutoksilta. Voisi muutenkin kysyä onko nykylainsäädännönkään osalta mitään merkitystä onko ihminen merkitty isäksi tai äidiksi, kun kyseessä on pohjilmmiltaan lapsen huoltajuus ja edunvalvota, eikä kyseessä täten merkitystä mikäli vaihdetaan sukupuolta. Nykylainsäädäntö tukee kahta samaa sukupuolta olevaa vanhempaa.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #32

Olet kiivaasti vertaamassa meitä kahden biologisen naisen naimisiinmenotilanteeseen etkä sallisi avioliiton jatkumista vedoten perustuslain 6 §:n mukaiseen yhdenvertaisuuteen lain edessä.

Rekisteröityyn parisuhteeseen ei kuitenkaan sovelleta isyyslain avioliitto-olettamaa, eli biologinen nainen ei voi tulla isäksi avioliitto-olettaman avulla.

Kysymykseni kuului: pidätkö tätä järjestelyä yhtä ongelmallisena, kun edelleen asiaa tarkastellaan kahden biologisen naisen näkökulmasta, ja isäksi avioliitto-olettaman perusteella tullut transsukupuolinen nainen kuitenkin saa pitää isyytensä, vaikka sellainen ei kahdelle biologiselle naiselle ole kuitenkaan laista johtuvasta kiellosta johtuen ole mahdollista?

Ole johdonmukainen verratessasi ja pidä mielessäsi sui generis. Transnainen on kuitenkin avioliitossa tullut isäksi, joka ei ole siis kahdelle biologiselle naiselle lain nimenomaisen kiellon johdosta mahdollista. Eikö tämä sitten ole vastoin PL 6§:ää?

Sanot kauniisti, että kysymys on lapsen oikeudesta vanhempaansa. Kuitenkaan rekisteröidyssä parisuhteessa syntyneellä, anonyymin luovuttajan sukusolulla aikaansaadulla kahden naisen lapsella ei ole kuin yksi äiti eikä ollenkaan isää. Tämä johtuu tuosta lain kiellosta. Miksei tässäkin asiassa voida hyvin lakkauttaa isyysolettama, joka perustuu lainvastaiseen oikeudelliseen tulkintaan. Eihän koko avioliittoa, jonka perusteella isyys on syntynyt, sallita.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander Vastaus kommenttiin #42

Kerro minulle tapaus missä biologinen nainen voi tässä maailmassa ryhtyä isäksi?

Isäksi ryhtyminen on melkosen biologista toimintaa kun taas avioliitto instituutio on aivan täysin juridinen valtion luoma instituutio.

Senkun muuttavat isän toiseksi äidiksi. Tosin en käsitä miksi tämä olisi mahdollista ainoastaan isän toimesta. Eikö lapsella ole lisäksi oikeus sanoa sanottavansa asiassa?

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #43

No minäpä kerron. Suomessa luonnonoikeuden perusteella lapsen synnyttänyt nainen on syntyneen lapsen äiti. Ei ole mitään muuta äitiyttä säätelevää normia. Nyt tämä biologinen nainen hakeutuu transtutkimuksiin ja naimattomana onnistuu saamaan itselleen miehen henkilötunnuksen. Hän menee miehenä avioliittoon naisen kanssa, joka nainen tulee raskaaksi avioliiton aikana. Isyyslain silmissä tämä aviomies on lapsen isä ja käytetään avio-olettamaa isyyden vahvistamisessa. Näin tämä aviomies on itse tuoreen lapsensa isä, mutta myös äiti tämän syntyneen lapsen isoveljelle tai -siskolle.

Isäksi ryhtyminen ei ole biologista toimintaa, josta todistaa myös julkisuudessa ollut Mikael Jämsäsen oikeustapaus.

http://www.hymy.fi/uutiset/suomalainen-isyystaiste...

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #23

Eihän sellaisia juridisia luokituksia ole olemassakaan kuin hetero- tai homo-avioliitto, eikä kukaan niitä kaipaakaan.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander Vastaus kommenttiin #31

Lainsäädäntö tekniset on. Millään muulla ei ole merkistystä asian kannalta juridisesti katsoen.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #35

En ymmärrä mitä tarkoitat.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander Vastaus kommenttiin #37

Lainsäädäntö on tällä hetkellä Timo Soinin linjoilla. Vain mies ja nainen voivat avioitua. Joten juridisesti joudutaan määrittelmään liitot hetero- ja homoliittoihin kun kuvataan lainsäädäntöä. Toinen näistä on sallittua ja toinen kieletty.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #38

Avioliittoon voi mennä vaikka ei olisi seksisuhdetta ollenkaan. Vaikka nyt on tosin ruvettu syynämään juridisesti päteviä avioliittoja "valeavioliittoina" jenkkilän esikuvan mukaan.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander Vastaus kommenttiin #41

"Nyt"? Niitähän on pitkään seurattu tuolta kannalta. Valeavioliitto eli putatiiviavioliitto.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #44

En tarkoittanut avioesteen takia purkautuva avioliittoa.
Se on minulle käsittämätöntä että sitova juridinen sopimus ei pädekään. Mitä merkitystä avioliitolla on jos se voidaan mitätöidä ulkopuolisten taholta?

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #8
Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

Ruotsissa on alkanut liike: "Han, hon ja hen". Kyllä se siitä kotiutuu Suomeenkin. Eikö muuten Australiassa ole jo kolme sukupuolta?

Heli Hämäläinen

Joissain maissa saa passiin X-kirjaimen. Esimerkiksi intersukupuolinen lapsi, jonka genitaaleja ei leikata ennen kuin hän sitä haluaa, siis korjausta mieheksi tai naiseksi. Nythän aikainen korjaaminen voi johtaa transsukupuolisuuteen, eli lapsi onkin korjattu väärän sukupuolen edustajaksi.

Itse olen nainen vaikka biologiani vuoksi isyys on ainoa vaihtoehto. Äidiksihän en voi tulla juridisesti, koska en ole synnyttänyt lastani ja hänellä on jo äiti. Kolmannen sukupuolen edustaja en halua olla, koska se ei vastaa identiteettiäni. Kolme vaihtoehtoa on ihan ok, mikäli henkilö itse saa valita itselleen minkä niistä haluaa.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Eihän suomenkielessä erotella sukupuolta.

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala

... "ei ota tarpeksi huomioon aviopuolisoita"

No, entäs sitten homot ? Heillehän sen luulisi passaavan.

Heli Hämäläinen

Entäpä jos puolison todellisuus on muuta kuin homoseksuaalinen? Miksi puolison pitäisi ottaa kantaa seksuaalisuuteensa millään tavalla? Yksinkertaisesti aviopuolison ei pitäisi olla missään roolissa sukupuolenkorjauksessa ja aviopuolison huomioon ottaminen on hänen täydellisen itsemääräämisoikeutensa tunnustamista. Nykyinen avioliittolaki ei vaadi avioerotilanteessa millään tavoin todistamaan motiiveja. Näin ollen aviopuolisolla ei voi olla lailla asetettuja velvoitteita yli sen mitä avioliittolaki säätää.

Nykyinen translaki kohtelee aviopuolisoa välttämättömänä pahana, esteenä sukupuolen korjaukselle ja esineellistää hänet identiteettinsä vastaisesti homoseksuaaliksi.

Tämä ei tarkoita että meillä olisi mitään vastaan homoseksuaaleja. Mutta emme kummatkaan tunne itseämme sellaisiksi johtuen pitkästä parisuhteestamme. Lisäksi kieltäydymme määrittelemästä itseämme ja seksuaalisuutta julkisesti, koska asia on hyvin intiimi ja yksityinen.

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala

Heli

En tarkoittanut kysymykselläni mitään syväluotausta.

Ja taidan lisäksi olla jäävi koko keskusteluun, kun ehdin olla onnellisesti yli 50 vuotta normaalissa, luonnon mukaisessa avioliitossa, vaimon menehtymiseen saakka.

Nyt kai puhutaan enemmän tai vähemmän luonnottomuuden korjaamisesta. Putkahti vain mieleen, josko sama korjaus sopisi homoparillekin; jommalle kummalle. Samalla ratkeaisi homolaki-kiistakin.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #13

Sitten tiedät hyvin mitä on onnellinen avioliitto. Luonnottomuus pitää määritellä, koska siinä on arvolatauksia. Transsukupuolisuus on nykytietämyksen mukaan jo somaattisesti jollain tapaa todettavissa oleva aivojen kehityspoikkeama. Äitini raskauden aikana hänen kilpirauhasensa romahti ja hormonitoiminta sekosi. Minä sikiönä käytin äidin hormoneja omien hormonieni valmistusaineena. Ja ilmeisesti aivot maskulinisoivan hormonipulssin aikana minulla ei ollut tarvittavasti testosteronia. Näin aivojeni rakenne jäi naiselliseksi ja näin minusta tuli nainen.

Sellaisen ihmisen hoitaminen naishormoneilla, jonka aivot ovat maskuliiniset, hän ei tunne estrogeenia omakseen. Joissain eturauhasen syöpätyypeissä käytetään hormonikorvaushoitoa yhdessä sädehoidon kanssa ja miespotilaat eivät erityisesti nauti hoidosta. Itselläni naishormonit korjasivat aivojen toimintaa, tunteiden käsittelyä ja toi aistit lähemmäksi. Näin ollen feminisoiva hoito hormoneilla on minulle hyvinvointia lisäävää.

Iranissa leikataan homoja naisiksi. Se ei johda mihinkään hyvään, koska nämä naiset ovat loppuelämänsä vain naiseksi leikattuja miehiä. Länsimaisen ajattelun mukaan tuo on vakavaa puuttumista ihmisen koskemattomuuteen ja on ihmisoikeuksien vastaista.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Todella turhanpäiväiseltä vaatia puolison suostumus kun eroaminen on mahdollista ellei halua olla naimisissa enää sukupuoltaan muuttaneen puolisonsa kanssa.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander Vastaus kommenttiin #16

Yleensä kun tiettyjä sopimuksia tai vastaavia muutetaan tulee kysyä molemmilta mielipiteensä. En käsittäisi miksi ei toista osapuolta tulisi lain puolesta kuulla asiassa. Eroamisen oleminen mahdollista ei ole riittävä vastaus.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #21

Eihän siinä mitään sopimusta muuteta.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander Vastaus kommenttiin #24

Kyllä siinä muutetaan kun toisen sukupuoli muuttuu sopimuksessa X:stä Y:ksi. Se on muutos.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #25

Ei avioliittosopimuksessa tiettävästi mitään sukupuolesta sovita.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander Vastaus kommenttiin #26

Sovitaanko siinä nimenomaisesti siitä että suostun avioliittoon kanssasi vaikka muuttaisit sukupuolesi?

Mielestäni sukupuolen vaihdos on todella relevantti muutos kyseisessä tapauksessa. Toisaalta ihmettelen suhdetta missä toinen ei moista huomaisi. Silti se ei poista sitä faktaa että juridisesti asiassa tulisi vaatia asianomaiselta hyväksyntä muutokselle.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #27

Tarvitaanko muutokseen, eli lääketieteelliseen hoitoon puolison suostumus?

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #29

Ei tarvita vaan kysymyksessä on potilaslain alainen henkilöoikeudellinen asia. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

Täysivaltainen hoitaa asiansa itse terveydenhuollon kanssa.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #30

Siis suostumus tarvitaan ainoastaan tosiasiallisen sukupuolen rekisteröimiseen, ei sukupuolen muuttamiseen.
Arvostan sinun ja puolisosi sinnikkyyttä. Osoitat esimerkilläsi vallitsevan avioliittolain absurdiutta. Kun sukupuolen vaihtaminen on sallittua, seurauksetkin pitäisi olla.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander Vastaus kommenttiin #33

En käsitä koko avioliittolakia. Mielestäni on sama miten ihmiset aviotuvat, eikä siihen pitäisi tarvita kenenkään viranomaisen tai uskontokunnan edustajaa. Ihmisien tulisi voida keskenään kirjoittaa paperi jossa sopivat avioliitto instituution pätevän heidän välillään. Kaikki muu on aivan liikaa vaatimusta valtion taholta. Ainoastaan pätevän avioliiton sopimuksen solmisen tekemisen, päättämisen ja muuttamisen muotojen tulisi olla valtion kontrollissa. Eli määrittämällä ne muotosäädöksen joiden perusteella kyseinen avioliitto on juridisesti pätevä valtion silmissä. Eikä valtiolla tulisi olla oikeutta määritellä avioliittoon osallistuvien henkilöiden määrää tai sukupuolta.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #36

Avioliitto on kai juridisesti lähinnä taloudellinen sopimus.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander Vastaus kommenttiin #29

Miksi sotket lääketieteelliset asiat tähän?

Millä lääketieteellisellä toimenpiteellä muutetaan niitä hyväksyttäviä perusteltuja odotuksia mitä jokaisella naimisiin voidaan olettaa olevan? Mielestäni esim Suomessa elää useita ihmisiä, jotka eivät moiseen muutokseen ole suostuvaisia, miksi heidät voitaisiin saattaa tällaiseen tilanteeseen ilman heidän kuulemistaan? Itse haluaisin vähintään oikeuden purkaa välittömästi avioliiton mikäli moinen asia tapahtuisi. Sen sijaan että tämän hetken lainsäädännön vuoksi joutuisin odottamaan 6 kk kyseisessä liitossa vasten tahtoani.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #34

Nythän puoliso voi joutua siihen tilanteeseen että on naimisissa samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa ja on niitäkin jotka muuttavat erillään.

Heli Hämäläinen

Tänään Yleltä poimittua

http://yle.fi/uutiset/kristillisdemokraatit_eivat_...

Kristillisdemokraattien ajattelussa sukupuolen juridinen tunnustaminen on sidottu vanhemmuuteen ja parisuhteeseen.

Kristillisdemokraattien asettamia rajoituksia voi kiertää yksinkertaisesti jättämällä korjaamatta uusi sukupuoli väestörekisteriin. Mikään laki ei edellytä kansalaiselta minkäänlaista pukeutumista, joten nainen voi näyttää naiselta, olla väestörekisterissä mies ja tulla isäksi, sekä vastaavasti mies voi näyttää mieheltä, olla väestörekisterissä nainen ja synnyttää. Kristillisdemokraattien kanta johtaa tällaiseen maailmaan.

Toimituksen poiminnat