Heli Hämäläinen Ihmisen kokoisia ihmisoikeuksia

Etninen väestörekisterimerkintä

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen esittää mm. seuraavaa blogissaan: http://immonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/156030-v%C3%A4est%C3%B6n-etninen-tilastointi-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-suomessa
 
 "Suomessa ei tilastoida etniseen ryhmään kuulumista. Etnisyyttä koskevien tietojen kerääminen ja julkaiseminen on Suomessa sallittua, mutta virallisia etnisyystilastoja ei ole mahdollista tehdä, koska nykyinen väestötilastointi perustuu rekisteriaineistoihin. Väestötilastoissa on kuitenkin eräitä etnistä taustaa kuvaavia muuttujia, kuten kansallisuus, äidinkieli ja syntymämaa. Näiden lisäksi Tilastokeskus tilastoi myös maamme asukkaita syntyperän mukaan. Tällöin maahanmuuttajataustaiseksi yksilöksi kutsutaan henkilöä, jonka molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla. Tätä voidaan pitää liian kapeana tilastointimenetelmänä, sillä maahanmuuttajataustaisen väestön faktuaalisen koon määrittely edellyttäisi, että myös Suomessa syntyneet ja oleskelevat kantaväestöön kuulumattomat henkilöt sekä heidän jälkikasvunsa laskettaisiin eri etniseen väestönosaan kuuluvaksi. Tilastoja etnisistä ryhmistä ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä nykyisillä rekisteritiedoilla ja haastattelututkimuksilla."

 Esitys on tyrmätty laajasti. On katsottu mm. että etnisyyttä ei saa tilastoida sen arkaluontoisuuden vuoksi ja että se on vastaan henkilötietolain arkaluontoisia tietoja koskevaa säädöstä. 

 http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288631226304.html?ref=rss
 

Henkilötietolain (523/1999) 11§:n mukaan arkaluontoisten tietojen käsittely on kielletty.

 11 §  Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto

 

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan:

1) rotua tai etnistä alkuperää;

2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista;

3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta;

4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia;

5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka

6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia.

 

---

Siis mikä estää tekemästä merkintää? Arkaluontoiset tiedot? Etnisyys? Henkilön terveydentila?

Tässä vaiheessa haluan huomauttaa, että transsukupuolisuus on psykiatrisen diagnoosin ICD-10 F64.0 mukainen tila ja kaikilla rekisteröitävillä on tuo diagnoosi, vakkeivät he mitään psyykkisesti sairaita olekaan. Väestörekisterilain esitöissä nimenomaan kannatettiin rekisteröintiä. Perusteena oli muiden oikeudet:

Lakiväestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009)


 13 § Henkilöstä järjestelmään talletettavat tiedot

 

Väestötietojärjestelmään talletetaan rekisteröinnin kohteena olevasta henkilöstä seuraavat tiedot:

1) täydellinen nimi;

2) henkilötunnus sekä tekninen tunnistetieto ja sähköinen asiointitunnus;

3) kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka, tilapäinen asuinpaikka sekä sellaiset tiedot kiinteistöstä, rakennuksesta ja huoneistosta, jotka yksilöivät henkilön kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan;

4) vanhempien täydelliset nimet ja henkilötunnukset;

5) siviilisääty sekä tieto avioliiton solmimisesta ja purkautumisesta tai parisuhteen rekisteröinnistä ja rekisteröidyn parisuhteen purkautumisesta;

6) aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen toisen osapuolen täydellinen nimi ja henkilötunnus;

7) lasten täydelliset nimet ja henkilötunnukset;

8) lapsen ja vanhemman perheoikeudellista asemaa koskevat tiedot;

9) lapsen huoltoa ja sen sisältöä koskevat tiedot;

10) vahvistettua ottolapsisuhdetta koskevat tiedot;

11) toimintakelpoisuuden rajoittamista, edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta koskevat tiedot sekä edunvalvojan tai valtuutetun yksilöintitiedot;

12) lapsen huostaanottoa koskevat tiedot;

13) syntymäkotikunta tai -paikka ja syntymävaltio;

14) kansalaisuus;

15) transseksuaalin sukupuolen vahvistamista koskeva tieto;

16) kuolinaikaa tai kuolleeksi julistamisaikaa koskeva tieto;

17) paikallista rekisteriviranomaista koskevat tiedot;

18) vaalien ja kansanäänestysten toimittamista varten tarvittavat tiedot ääni- ja äänestysoikeudesta;

19) tieto jäsenyydestä uskonnonvapauslaissa (453/2003) tarkoitetussa uskonnollisessa yhdyskunnassa;

20) henkilön ilmoittama äidinkieli ja asiointikieli;

21) henkilötietolain ja tämän lain nojalla ilmoitetut rajoitukset luovuttaa väestötietojärjestelmän tietoja; sekä

22) henkilön ilmoittama postiosoite ja muu yhteystieto sekä ammatti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen ja niitä koskevien lisäysten, muutosten ja korjausten tallettamisesta sekä tietojen yksityiskohtaisesta sisällöstä annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

---

Kaikki vähemmistöt vaan samalle viivalle. Olette hyväksyneet transihmisten rekisteröinnin, joten seuraava pari uuniin ja uunista ulos.

En kannata pakollista merkintää kenellekään. Mutta vapaaehtoisena tuo voisi toimia. Kukin saisi itsestään jonkun määrittelyn väestörekisteriin tai vain tyhjän ruudun. Kansalainen voisi luonnehtia itseään lyhyesti: esimerkiksi "suomensavolainen" tai "karjalais-keskisuomalainen" tai miksei vain "viuhake", "juntti" tai "raivohetero".

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Seppo Hildén

"En kannata pakollista merkintää kenellekään. Mutta vapaaehtoisena tuo voisi toimia. Kukin saisi itsestään jonkun määrittelyn väestörekisteriin tai vain tyhjän ruudun. Kansalainen voisi luonnehtia itseään lyhyesti: esimerkiksi "suomensavolainen" tai "karjalais-keskisuomalainen" tai miksei vain "viuhake", "juntti" tai "raivohetero"."

Kuulostaa hyvältä.

Siis minä saisin laittaa väestörekisteritietoihini tuohon kohtaan "ehta sovinisti"

Koskakohan pääsee täyttelemään?

Heli Hämäläinen

Ajattelepas vähän. Jos passilain mukaan tieto tulisi väestörekisteristä ja passissasi lukisi "Ehta sovinisti / äkta sovinist / genuine chauvinist", voisi siinä unohtaa ainakin matkustamisen Fellinin naisten kaupunkiin. :)

Seppo Hildén

Heh, tuo oli kyllä paha. Etenkin kun Fellinin "Naisten kaupunki" oli nuorena kollina suosikkielokuviani sen sisältämien vähäpukeisten naisten takia. Ja pikkasen myös sen koomisen tarinankerronnan takia. Mutta siis vähäpukeiset naiset kuitenkin ensiksi, of course.

No, jos muuta haittaa ei merkinnästä tulisi, se kyllä kestettäisiin.

Itseasiassa jos matkustaisin arabimaihin niin siellähän tuolla merkinnällä tullimiehet suorastaan toivottaisivat meikäläisen tervetulleeksi maahan.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Mä voisin hyvin olla viuhake tai huithapeli :D

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Englannissa väestörekisterikyselyssä vastaajat saivat itse täyttää uskontonsa. Perinteisten vastauksien lisäksi neljänneksi suosituimmaksi uskonnoksi tuli jedismi, eli Tähtien Sota-elokuvista tuttu jediritariaate.

Myös "Heavy metal"-nimisellä uskonnolla on useita tuhansia hartaita kannattajia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Jedi_census_phenomenon
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/9737886/J...

Jaakko Häkkinen

Kysehän ei ole henkilötietorekisteristä vaan tilastoinnista:
http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/156178-etnin...

Heli Hämäläinen

Näinpä juuri. Ja henkilötietojen rekisteröinnistä väestötietojärjestelmään säädetään lailla. Jos väestörekisterikeskus myy noita tietoja, se tekee sen väestörekisterilain nojalla eikä henkilötietolaki sitä rajoita. Sen sijaan tietoja ostaneita se rajoittaa, jolloin ostajilla täytyy olla henkilötietolaissa mainittu laillinen käyttötarkoitus. Valvotaanko tätä, se jää yleisön harkittavaksi.

Transsukupuolisista kerätään tietoa väestörekisteriin yksittäisiä luovutuksia silmällä pitäen:

40 §

Sukupuolen vahvistamista koskevan tiedon luovuttamisen rajoitukset

Väestötietojärjestelmään talletettu transseksuaalin sukupuolen vahvistamista koskeva tieto sekä tieto hänellä välittömästi ennen sukupuolen vahvistamista olleesta entisestä henkilötunnuksesta ja mahdollisesta entisestä etunimestä voidaan luovuttaa vain:

1) sellaiselle viranomaiselle, jonka oikeus näiden tietojen käsittelyyn perustuu lain tai sen nojalla säädetyn tai määrätyn kyseisen henkilön oikeutta tai velvollisuutta koskevan tehtävän, toimenpiteen tai toimeksiannon hoitamiseen; sekä

2) muulle yksilöidyssä asiassa tietoja pyytävälle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle, joka välttämättä tarvitsee tiedot kyseisen henkilön yksilöintiä taikka hänen henkilö- ja perheoikeudellisen asemansa tai toimintakelpoisuutensa selvittämistä varten.

Toimituksen poiminnat