Heli Hämäläinen Ihmisen kokoisia ihmisoikeuksia

Freddy van Wonterghemin saamasta sakkotuomiosta

  • Naisen kivitystuomion toimeenpanoa Pakistanissa. Lähde http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2010/09/kivitystuomio_esitettiin_videolla_
    Naisen kivitystuomion toimeenpanoa Pakistanissa. Lähde http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2010/09/kivitystuomio_esitettiin_videolla_

Olen yrittänyt metsästää uutista, jossa olisi selitetty paremmin Kymenlaakson käräjäoikeuden päätöstä. Lopulta löysin Google -hakukoneen avulla Turun Sanomien uutisen.

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/329185/Perussuomalaisten+valtuutettu+sa...

Itselleni on jäänyt edelleen epäselväksi

  • Kumpaa kansanryhmää Freddy solvasi, kivitystuomion saaneita muslimityttöjä vai kivitystuomion antaneita tuomareita?
  • Oikeus ei ole määritellyt mitä kansanryhmää on tarkoitettu
  • kiihottaminenkin jää toteen näyttämättä

Olen keskustellut sananvapauden rajoittamisesta aikaisemmin Mikael Lönnrothin blogissa

http://mikael.puheenvuoro.uusisuomi.fi/99897-mit%C3%A4-eit-oikeasti-sano...

Toistan edelleen:

Tuomioistuimen tehtävä on tutkia esitetty näyttö sekä asiaan vaikuttavat olosuhteet = faktapremissi ja päättää tämän perusteella täyttyykö rikoslain rikosnimike. Mikäli se täyttyy niin sitten tulee katsoa rikosseuraamus.

Oikeutta tässä asiassa tuomioistuin ei voi luoda johtuen suppeasta harkintamarginaalista = normipremissi. Lain tulkintaa ohjaa EIT:n oikeuskäytäntö. EIT on tämän itse näin ratkaissut omassa case law'ssa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Olli Pusa

Tuli päätös ainakin sopivasti samaan aikaan, kun päätettiin euroalueen tukipakettien kasvattamisesta 800 miljardiin. Ehkä tällä saadaan huomiota pois kiusallisista eurotukiasioista. Sama tapahtui muuten joulukuussa, muistaakseni James Hirvisaaren tuomion osalta.

Kuka muuten nimittää esimerkiksi lautamiehet käräjäoikeuteen? Kuka on nimitänyt Suomessa tuomarit viimeisen 12 vuoden aikana?

Vilho Juntunen
Vilho Juntunen

Joutaa edelleenkin maksamaan 420 euroa.

Heli Hämäläinen

Lain pitää olla täsmällinen. Tätä myös EIT eli Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (Strasbourgissa Ranskassa) edellyttää prejudikaateissaan.

Ei siis käy, että tuomio tulee kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, kun laissa ei kansalaisille kerrota kiihotusrikoksen tunnusmerkistöä. Sananvapautta voidaan rajoittaa, mutta vain mikäli laki on kirjoitettu täsmällisesti ja tuomiossa on selkeästi perusteltu miten kiihottaminen on tapahtunut sekä määritetty kansanryhmä selkeästi ketä vastaan on kiihotettu.

Siis laki on epätäsmällinen ja oikeusistuin on mennyt luomaan oikeutta sen päälle. Molemmat ovat vastoin suomalaista oikeuskäytäntöä. Lisäksi epätäsmällisyys on vastoin EIT:n nimenomaista prejudikaattia.

EUT eli Euroopan unionin tuomioistuin (Luxemburgissa) on ratkaisussaan Bernard Conolly vastaan Euroopan yhteisäjen komissio tehnyt linjauksen, joka on suomalaista oikeusistuinta sitova. Sillä on nimittäin eurooppaoikeuden perusteella tuomiovaltaa Suomeen nähden. Se on heti velvoittava oikeusnormi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?......

"Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sananvapaus on eräs demokraattisen yhteiskunnan keskeisistä perustoista, eräs sen edistyksen ja jokaisen yksilön kehityksen perusedellytyksistä. Ellei ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, sananvapaus ei koske pelkästään sellaisia "tietoja" tai "ajatuksia", joihin suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään vaarattomina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaisia, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät.

Sananvapautta voidaan rajoittaa siten kuin siitä on määrätty ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kohdassa, mutta tällaisia rajoituksia on kuitenkin tulkittava suppeasti. Tämän sopimuksen 10 artiklan 2 kohdassa mainitulla adjektiivilla "välttämätön" tarkoitetaan pakottavaa yhteiskunnallista tarvetta, ja vaikka sopimuspuolilla on tiettyä harkintavaltaa sen arvioinnissa, onko tällainen tarve olemassa, oikeuksiin puuttumisen on oltava asianmukaisessa suhteessa tavoiteltuun lailliseen päämäärään ja syiden, joihin kansalliset viranomaiset vetoavat rajoituksen perusteluksi, on oltava asiaankuuluvia ja riittäviä. Lisäksi etukäteen tapahtuva sananvapauden rajoittaminen edellyttää erityistä tutkimusta.

Toisaalta rajoituksista on säädettävä laissa, jonka säännösten sanamuodon on oltava riittävän täsmällinen, jotta asianomaiset osapuolet voivat ohjata toimintaansa turvautuen tarvittaessa tarkoituksenmukaiseen neuvonantoon."

On aivan selvää, että Freddyn tulee pyytää asiansa uudelleenkäsittelyä hovioikeudessa ja esittää samalla, että hovioikeus pyytäisi asiassa EUT:n ennakkoratkaisua. Asia kun on tullut osaksi eurooppaoikeutta kyseisen oikeustapauksen, prejudikaatin kautta. "Kunkin EU-maan kansallisten tuomioistuinten on varmistettava, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan kyseisessä maassa asianmukaisesti. Vaarana on kuitenkin, että eri maiden tuomioistuimet tulkitsevat EU:n lainsäädäntöä eri tavalla.

Tämän estämiseksi on otettu käyttöön ennakkoratkaisumenettely. Tämä tarkoittaa, että jos kansallinen tuomioistuin on epävarma jonkin EU:n säädöksen tulkinnasta tai soveltuvuudesta, se voi pyytää ja on toisinaan velvollinen pyytämään neuvoa unionin tuomioistuimelta. Tätä neuvoa kutsutaan ennakkoratkaisuksi."

"Euroopan unionin tuomioistuin huolehtii siitä, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa."

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cour...

Hovioikeus voi päättää hylkäävänsä pyynnön hakea ennakkoratkaisua, koska asia on selkeä. Tätä taas puolestaan voidaan käyttää argumenttina Korkeimmassa oikeudessa sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, jonne asiansa voi kantaa myös sopimusvaltion yksittäinen kansalainen.

Toimituksen poiminnat